Φαρμακευτική βιομηχανία

Ειδικές Εφαρμογές (1)

Φαρμακευτική βιομηχανία

Η φαρμακοβιομηχανία έχει τα χαρακτηριστικά πολλαπλών κατηγοριών αποθεμάτων, σύντομης περιόδου, μεγάλων παραγγελιών και μικρών παρτίδων ποικιλιών.Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί η αυτόματη παρακολούθηση και διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας logistics των φαρμάκων από την αποθήκευση, την αποθήκευση έως την παράδοση.Ο μηχανισμός ανθρώπινης διαχείρισης που υιοθετείται στην παραδοσιακή ιατρική αποθήκευση, ο οποίος έχει μεγάλο φόρτο εργασίας και χαμηλή απόδοση.

Δεν υπάρχει αποτελεσματικός συνολικός σχεδιασμός και σωστή διαχείριση των τοποθεσιών αποθήκευσης για αποθήκευση και παράδοση φαρμάκων και δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις θερμοκρασίας διαφορετικών τύπων φαρμάκων σε διαφορετικούς χώρους αποθήκης, μεταφοράς, αποθήκευσης και άλλους συνδέσμους.Ελέγχονται οι απαιτήσεις υγρασίας και χωροταξίας, η ποιότητα των φαρμάκων, η ώρα εισόδου και εξόδου και η ημερομηνία παραγωγής, γεγονός που είναι πολύ εύκολο να προκαλέσει ληγμένα αγαθά και άσκοπη απώλεια.Η αυτοματοποιημένη στερεοσκοπική αποθήκη υιοθετεί τη μέθοδο αποθήκευσης μονάδας παλέτας/κιβωτίου, η οποία πραγματοποιεί την εξαιρετικά αυτοματοποιημένη λειτουργία ολόκληρης της διαδικασίας των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε ράφια, της συλλογής ολόκληρων τεμαχίων, της ταξινόμησης εξαρτημάτων, του επανέλεγχου της συσκευασίας και της ανακύκλωσης των κενών δοχείων, και ταυτόχρονα ο χρόνος ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διαδικασίας αποθήκευσης φαρμάκων.

Παρακολούθηση θερμοκρασίας, διαχείριση αριθμού παρτίδας, διαχείριση ημερομηνίας λήξης, απαιτήσεις πρώτης εισόδου.Το ποσοστό χρήσης χώρου μπορεί να φτάσει 3-5 φορές από την παραδοσιακή επίπεδη αποθήκη, να εξοικονομήσει 60% έως 80% του ανθρώπινου δυναμικού και να βελτιώσει την αποδοτικότητα λειτουργίας κατά περισσότερο από 30%, γεγονός που όχι μόνο μειώνει σημαντικά την περιοχή που καταλαμβάνει η αποθήκη φαρμάκων, αλλά και Βελτιώνει την ακρίβεια των συνδέσμων αποθήκευσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης των φαρμακευτικών εταιρειών Μειώνει επίσης το ποσοστό σφάλματος παράδοσης φαρμάκου και το συνολικό κόστος παραγωγής της επιχείρησης και η ασφάλεια αποθήκευσης φαρμάκων είναι επίσης εγγυημένη με την προϋπόθεση της διασφάλισης της πυκνότητας αποθήκευσης.

Ειδικές Εφαρμογές (2)