Τεχνολογία Ψυχρής Αλυσίδας

Ειδικές Εφαρμογές (3)

Τεχνολογία Ψυχρής Αλυσίδας

Η ψυκτική αποθήκευση έχει περισσότερες μονάδες ψύξης και διατήρησης θερμότητας από την κανονική αποθήκευση θερμοκρασίας, επομένως η χρήση του χώρου και η διάταξη του εξοπλισμού θα πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα.Σε σύγκριση με τη συνηθισμένη ψυκτική αποθήκευση, η αυτοματοποιημένη στερεοσκοπική αποθήκη έχει τα πλεονεκτήματα της μη επανδρωμένης, αυτοματοποιημένης, υψηλής απόδοσης, έξυπνης διαδικασίας logistics και υψηλού επιπέδου εδάφους.Προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, υπάρχουν υψηλότερες απαιτήσεις αποθήκευσης και χειρισμού σε ειδικά περιβάλλοντα, χρόνος παράδοσης και ακρίβεια παραγγελίας.

Με βάση την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για κέντρα επιμελητείας τροφίμων και ψυκτικές εγκαταστάσεις ψυκτικής αλυσίδας για πολλούς πελάτες της αλυσίδας τροφίμων και ψυκτικών αλυσίδων, το σύστημα έξυπνης μεταφοράς τεσσάρων κατευθύνσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός αυτοματοποιημένων μηχανημάτων και εξοπλισμού ολοκληρώνει με ασφάλεια τις λειτουργίες επιμελητείας κάτω από υψηλές θερμοκρασίες συνθήκες, όλοι οι σύνδεσμοι του συστήματος ψυχρής αλυσίδας συνδέονται απρόσκοπτα.
Μέσω του προηγμένου συστήματος αυτοματοποιημένης αποθήκευσης λογισμικού και υλικού, η αυτοματοποιημένη στερεοσκοπική ψυχρή αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιήσει την αυτοματοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας εισερχόμενης και εξερχόμενης μεταφοράς εμπορευμάτων, των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης, να βελτιώσει αποτελεσματικά τη λειτουργική ακρίβεια και τη λειτουργική απόδοση και να προσφέρει στους χρήστες ολοκληρωμένη, υψηλή ποιότητα, υπηρεσίες μίας στάσης, λύσεις αποθήκευσης, χειρισμού και μεταφοράς σε ζώνες πολλών θερμοκρασιών.