Υποστήριξη μετά την πώληση

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση (2)

1. Απαντήστε εντός 2 ωρών από τη λήψη μιας κλήσης αποτυχίας χρήστη.
2. Οι μηχανικοί πλήρους απασχόλησης δέχονται.
3. Ψηφιακό δίδυμο, που επιτρέπει στην εταιρεία να παρακολουθεί άμεσα τον ιστότοπο.
4. Επιτόπιος εντοπισμός σφαλμάτων και τακτική επιθεώρηση.

5. Εξ αποστάσεως τεχνική διαβούλευση και καθοδήγηση.
6. Δωρεάν αντικατάσταση ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
7. Διαθέτετε ένα τέλειο διακρατικό σύστημα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Ομαδική εργασία Ενώστε τα χέρια, Κοντινό πλάνο των επιχειρηματικών εταίρων που κάνουν σωρό από τα χέρια στη συνάντηση, επιχειρηματική ιδέα.